Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Шатоха В. И. Вторичные ресурсы металлургии. / В. И. Шатоха, С. И. Пинчук. – Днепропетровськ: РИА «Днепр-VAL», 2009. – 338 с.

Геохимия окружающей среды / [Ю. Е. Сает, Б. А. Ревич, Е. П. Янин та ін.]. – М.: Недра, 1990. – 335 с.

The European Higher Education Area Achieving the Goals Communicue of the Conferense of European Ministers Responsible for Higher Education [Електронний ресурс]. – 2005. – Режим доступу до ресурсу: http: //www.ond. vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/documents/MDC/050520_Bergen_Communique1.pdf.

Білоцерківець В. В. Міжнародна економіка / В. В. Білоцерківець, О. О. Завгородня, В. К. Лебедева. – Київ: Центр учбової літератури, 2012. – 416 с.

Закон «Про вищу освіту» [Електронний ресурс] // Голос України. – 2014. – Режим доступу до ресурсу: http://www.golos.com.ua/Article.aspx?id=345592.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.