Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Олімпійський рух [Електронний ресурс] // Wikipedia. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%83%D1%85.

Долгополов О. Ф. ОСОБЛИВОСТІ ПОДАТКОВОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ [Електронний ресурс] / О. Ф. Долгополов // Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: http://www.economy-confer.com.ua/full-article/2259/.

Козьменко С. М. Маркетинг банківських інновацій / С. М. Козьменко, Т. А. Васильєва, С. В. Лєонов. // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – №1. – С. 13–28.

Сисоєва І. М. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПОДАТКОВОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ / І. М. Сисоєва. // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2017. – №16. – С. 923–926.

Кодекс професійної етики членів палати податкових консультантів україни [Електронний ресурс] // Палата податкових консультантів України. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: http://www.ppk.org.ua/uk/code_of_ethics.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.