Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Цалай-Якименко О. Музичне мистецтво давнього Острога. // Острозька давнина. / О. Цалай-Якименко, Ю. Ясиновський. – Львів: Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України, 1995. – 74 с.

К вопросу о разработке системы лазерного взрывания зарядов ВВ / В. В.Соболев, А. В. Чернай, В. А. Чернай, М. А. Илюшин // Высокоэнергетическая обработка материалов / В. В.Соболев, А. В. Чернай, В. А. Чернай, М. А. Илюшин. – Днепропетровск: Арт-Пресс, 1997. – С. 63–67..

Laser ignition of explosive compositions based on di-(3-hydrazino-4-amino-1,2,3-triazole)-copper(II) perchlorate / A. V.Chernai, V. V. Sobolev, V. A. Chernaj, M. A. Ilyushin. // Combustion, Explosion and Shock WavesVolume 39. – 2003. – №3. – С. 335–339.

Огієнко І. І. Князь Костянтин Острозький та його культурна праця / І. І. Огієнко. – Київ: Либідь, 1999. – 120 с.

Данилейко Ю. К. Поверхностное разрушение кристаллов рубина лазерным излучением / Ю. К. Данилейко, А. А. Маненков, А. М. Прохоров и др.. // Ж. экспер. и теор. физики. – 1970. – №1. – С. 31–36.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.