Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Кондрат А. А. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЭффЕКТИВНОСТИ РАЗЛИчНыХ ТИПОВ МОДИфИКАТОРОВ ПРИ ОБРАБОТКЕ чУГУНОВ / А. А. Кондрат, В. Т. Калинин. // Процессы литья. – 2010. – №6. – С. 14 – 19.

Уголовный кодекс (утвержден дахиром (указом марокканского короля) [Електронний ресурс]. – 1962. – Режим доступу до ресурсу: http://www.wipo.int/wipolex/ru/details.jsp?id=7323.

Екологія. Підручник – Київ, 2009. – 524 с. – (Кондор).

Енциклопедичний словник з державного управління / Ю. П.Сурмін, В. Д. Бакуменко, А. М. Михненко, І. В. Розпутенко. – к: НАДУ, 2010. – 820 с.

Власенко С. В. . Галузевий переклад: синонімізація термінології як метод компенсації системного дисонансу англо-російських терміносистем / сергій васильович Власенко. // Вісник Московського державного лінгвістичного університету. – 2007. – №532. – С. 171–183.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.