Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Іваночко І. Б. Міжнародно-правові стандарти статусу суддів : дис. канд. юр. наук : 12.00.11 / Іваночко Ірина Богданівна – Львів, 2015. – 200 с.

The use of a Dumon stent for the treatment of a bronchopleural fistula / S.Watanabe S., S. Shimokawa, G. Yotsumoto, K. Sakasegawa. // Ann. Thorac. Surg.. – 2001. – С. 276–278.

Малышкина Е. С. Модели и методы оценивания показателей качества образовательного процесса вуза : дис. канд. техн. наук : 05.01.02 / Малышкина Е. С. – Харьковв, 2011. – 150 с.

Биографический словарь. Задионченко Семен Борисович (Зайончик Шимон Борухович) [Електронний ресурс] // Альманах "Россия. ХХ век" – Режим доступу до ресурсу: http://www.alexanderyakovlev.org/almanah/almanah-dict-bio/1002642/7.

Торакоскопическая хирургия / Е. И.Сигал, К. Г. Жестков, М. В. Бурмистров, О. В. Пикин. – М.: Дом книги, 2012. – 352 с.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.