Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Любарський Г. Я. Теорія груп і фізика / Георгій Якович Любарський. – Москва: Гостехздат, 1957. – 231 с.

Бюджетна політика та її інструменти [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://pidruchniki.com/13500826/finansi/byudzhetna_politika_instrumenti.

Іванюк І. Д. Лісознавство / І. Д. Іванюк, В. М. Кусік. – Харків: Мачулін, 2017. – 355 с.

Петровский А. В. История и теория психологии / А. В. Петровский, М. Г. Ярошевский. – Москва: Инфра - М, 1998. – 528 с.

Ковальчук В. І. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо застосування ігрових технологій в процесі викладання дисциплін соціально-гуманітарного циклу / Василь Іванович Ковальчук. – Київ: Міленімум, 2017. – 56 с.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.