Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Guiraud P. Les locutions françaises / Pierre Guiraud. – Paris, 1996. – 125 с.

Муравьева К. Н. Инвестиции в человеческий капитал [Електронний ресурс] / Ксения Николаевна Муравьева // Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов. – 2013. – Режим доступу до ресурсу: http://cyberleninka.ru/article/n/investitsii-v-chelovecheskiy-kapital-2.

Висоцька Н. О. Методичні рекомендації до курсу “Історія літератури США (Національна міфологія в літературі і культурі США.” / Н. О. Висоцька. – Київ: Вид. Центр КНЛУ, 2015. – 73 с.

Gouadec D. Terminologie et phraséologie pour traduire / Daniel Gouadec. – Paris: La Maison du Dictionnaire, 1996. – 226 с.

Павлюченко В. Співвиконавство як проста форма співучасті у злочині [Електронний ресурс] / В. Павлюченко – Режим доступу до ресурсу: http://f2.naiau.kiev.ua/images/news/gorb2_krst/krug_st%202504_2.pdf.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.