Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

ЕКЗОРЦИЗМ: міф чи реальність? – Івано-Франківськ: "Нова Зоря", 2003. – 495 с.

Особливості системи оподаткування прибутку підприємств в Україні [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=33759.

Агранович З. Е. Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой структуры слов у детей / Зоя Евгеньевна Агранович. – Спб: Детство-Пресс, 2001. – 48 с.

Семантика [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.cossa.ru/155/44333/.

Hutcherson C. A. The moral emotions: a social-functionalists account of anger, disgust and contempt / C. A. Hutcherson, J. J. Gross. // Journal of Personality and Social Psychology. – 2011. – №4. – С. 719–737.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.