Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Осіновський І. Н. Томас Мор [Електронний ресурс] / І. Н. Осіновський. – 1985. – Режим доступу до ресурсу: http://www.e-reading.club/chapter.php/1030899/5/Osinovskiy_Igor_-_Tomas_Mor.html.

Дем'яненко Б. Українські ЗМІ в конструюванні політичної реальності і віртуалізації політичного процесу(помірковані технології) / Б. Дем'яненко. // Наукові записки. Сер., Політологія і етнологія / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України. – 2010. – №2. – С. 189–207.

Берд П. Тактика совершенствования вашего имиджа / П. Берд, Т. А. Сивакова. – М: Амалфея, 1997. – 208 с.

Арістотель. Політика / Арістотель. – Київ, 2000.

Шапошникова С. Основы программирования на Python / С. Шапошникова., 2011. – 44 с. – (2).

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.