Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

СКЛАДОВІ ЕЛЕМЕНТИ ПОНЯТТЯ «ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ЮРИДИЧНИЙ ФАКТ» [Електронний ресурс]. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: http://goal-int.org/skladovi-elementi-ponyattya-procesualnij-yuridichnij-fakt/.

Наукова стаття [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 1.http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/5722/1/Padalka.pdf.

Chuang Y. Studying subtitle translation from a multi-modal approach [Електронний ресурс] / Ying-Ting Chuang. – 2006. – Режим доступу до ресурсу: http://academic.csuohio.edu/kneuendorf/frames/subtitling/Chuang.2006.pdf.

Фурик В. Г. Фінанси підприємств: практикум / В. Г. Фурик, І. М. Кулик. – Вінниця: ВНТУ, 2010. – 94 с.

Битяк Ю. П. Адміністративне право України / Ю. П. Битяк. – Київ: Юрінком Інтер, 2007. – 577 с.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.