Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Дементьєва показова І. Ф. Негативні чинники дітей в неповній сім'ї / І. Ф. Дементьєва показова.. – (Соціологічні дослідження). – (2001; № 11).

Дементьєва показова І. Ф. Негативні чинники дітей в неповній сім'ї / І. Ф. Дементьєва показова.. – (2001; вип. 11).

Красоткіна Н. Г. Ой весна, весна, днем красна! [Електронний ресурс] / Надія Григорівна Красоткіна. – 2012. – Режим доступу до ресурсу: http://krasotkina.com/content.

Держстат України [Електронний ресурс]. – 1998. – Режим доступу до ресурсу: http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2014/fin/osp/ksg/ksg_u/ksg_u_14.htm.

Держстат України [Електронний ресурс]

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.