Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Войтик Е. А. Спортивная информация как понятие и ее роль в масс-медиа / Войтик Е. А.. // Вестник Челябинского государственного университета. – 2011. – №20. – С. 59–62.

Савицкий В. М. Основы общей теории идиоматики / В. М. Савицкий. – М.: Гнозис, 2006. – 208 с.

Pratkanis A. Age of Propaganda: The Everyday Use and Abuse of Persuasion / A. Pratkanis, E. Aronson. – New York: Owl Book, 2001. – 414 с.

Розенцвейг М. Ю. Языковые контакты.Лингвистическая проблематика. / М. Ю. Розенцвейг. – Л.: Наука, 1972. – 80 с.

Тодоров І. Я. Методологія студіювання євроатлантичної та європейської інтеграції України [Електронний ресурс] / І. Я. Тодоров. – 2005. – Режим доступу до ресурсу: http://www.intsecurity.dn.ua/stat/vestnik6-2_todo.php.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.