Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Ортега-і-Гассет Х. Камінь в небо / Х. Ортега-і-Гассет – СПб, 2000. – С. 118–119.

Південна Корея. Гід [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.hoteltravel.com/ru/south_korea/guides/overview.htm.

Психолого-психіатричні та психофізіологічні особливості військовослужбовців миротворчих контингентів Збройних Сил України / А. А.Озерянський, Д. А. Іванов, С. В. Нестеровська, Г. М. Мартинюк. // Психічне здоров’я. – 2005. – №4. – С. 56–59.

22. Бюллетень (електронне видання) [Електронний ресурс] // Офіційне представництво НБУ – Режим доступу до ресурсу: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=57897.

Цифрові бібліотеки [Електронний ресурс] // НАУКОВА БІБЛІОТЕКА Національного університету "Києво-Могилянська академія" – Режим доступу до ресурсу: http://www.library.ukma.edu.ua/index.php?id=411.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.