Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

National Economic Accounts: Gross Domestic Product (GDP) [Електронний ресурс] // U.S. Bureau of Economic Analysis (BEA) – Режим доступу до ресурсу: http://www.bea.gov/national/index.htm#gdp.

Е.М. ЛИМОНОВА. ТРАНСРІВНЕВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТНК / Е.М. ЛИМОНОВА. // Економічний нобелівський вісник.. – 2015. – №1. – С. 62–65.

Супрун Н. А. КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ЯК ОБ’ЄКТ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ / Н. А. Супрун. // Научные труды ДонНТУ. Серия: экономическая.. – 2009. – №37. – С. 157–165.

U.S. Bureau of Economic Analysis (BEA) [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.bea.gov/national/index.htm#gdp.

Ганич Н. Іліада, Одіссея; Вергілій. Енеїда: матеріали до варіативного вивчення. / Н. Ганич. – Київ, 2000. – 16 с. – (Всесвітня література).

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.