Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Мнимое Братство – Москва: Детская литература, 1976. – 143 с.

Васильева З. В. Обоснование методики применения тренажеров и специальных упражнений в подготовке квалифицированных спортсменов-ориентировщиков / З. В. Васильева. // Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2007. – №7. – С. 18–21.

Hajič J. Probabilistic and rule-based tagger of an inflective language: a comparison / J. Hajič, B. Hladká. // Proceeding ANLC '97 Proceedings of the fifth conference on Applied natural language processing. – 1997. – С. 111–118.

Weight estimation in an inner-city pediatric ED: the effect of obesity [Електронний ресурс] / H.Chavez, R. Peterson, K. Lo, M. Arel // The American Journal of Emergency Medicine. – 2015. – Режим доступу до ресурсу: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26321165.

Дарчук Н. Комп"ютерна лінгвістика (автоматичне опрацювання тексту) / Н.П. Дарчук. – Київ: Київський університет, 2008. – 352 с.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.