Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Гусарова Ю. В. Деятельностный подход как основа самос-тоятельности студентов при изучении иностранного языка [Електронний ресурс] / Ю. В. Гусарова, Е. В. Прелова – Режим доступу до ресурсу: http://www.rusnauka.com/10_DN_2012/Philologia/5_105931.doc.htm.

«Антологія української поезії ХХ століття» – Лондон: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 1957. – 1280 с.

Хуторской А. В. Модель системно-деятельностного обучения и самореализации учащихся [Електронний ресурс] / А. В. Хуторской – Режим доступу до ресурсу: http://www.eidos.ru/journal/2012/0329-10.htm.

Криміналістика / Т. В.Аверьянова, Р. С. Бєлкін, Ю. Г. Корухов, Є. Р. Росінська., 1999. – 364 с.

Юра пыдарас [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://vk.com/im?peers=45734974_148571757&sel=124802175.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.