Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Основні відомості по вишивці бісером [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://garbuz.org.ua/svoyimi-rukami/biser/osnovni-vidomosti-po-vishivci-biserom.html.

Кутмина Д. Будущее за эко-бизнесом [Електронний ресурс] / Д. Кутмина – Режим доступу до ресурсу: http://bespalov-group.ru/eco-business-is-the-future.

Васильев А. С. 3. Oснoвы тeopии пpaвa и гoсудapствa в вoпpoсaх и oтвeтaх / А. С. Васильев, В. В. Иванов, А. М. Миколаенко. – Харьков: Одиссей, 2003. – 360 с.

Бардакова С. Прожитковий мінімум як ключовий соціальний норматив / С. Бардакова. // Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – 2015. – С. 38–40.

Автокореляція [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://studopedia.su/13_161504_avtokorelyatsiya.html.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.