Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Штофф В. А. Моделирование и философия / В. А. Штофф. – М: Изд-во полит. лит-ры, 1966. – 207 с.

Швырев В. С. Проблемы разработки понятия деятельности как философской категории / В. С. Швырев. – Москва: Изд-во полит. лит-ры, 1990. – 365 с.

Гоблик В. В. Інвестиційна політика ЄС як чинник активізації зовнішньоекономічних зв’язків у транскордонних регіонах / В. В. Гоблик. // Ефективна економіка. – 2013. – №5.

Сухов В. П. Філосфський енцеклопедичний словник / В. П. Сухов. – Київ: Абрис, 2002. – 742 с. – (Довідкове).

Сухов В. П. Системно-деятельностный подход в развивающем обучении школьников. / В. П. Сухов. – Спб: РГПУ им. А.И.Герцена, 2004. – 155 с.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.