Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Schwartz S. Value Hierarchies across Cultures: Taking a Similarities Perspective / S. Schwartz, A. Bardi. // In The Journal of Cross Cultural Psychology,. – 2001. – С. 37.

Дризде Т. М. Экспериментальное изучение проблемы информативности текста/ Психолингвистическ. Экспериментальное изучение проблемы информативности текста/ Психолингвистические проблемы овладения языкомие проблемы овладения языком / Т. М. Дризде. // Сб. науч.тр.. – 1969. – С. 18–26.

СТРЕЛЬНІКОВА О. О. ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ ДОБРОЧИННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА : дис. канд. соц. наук : 22.00.04 / СТРЕЛЬНІКОВА ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА – Харків, 2012. – 207 с.

Карандашев В. Н. Методика Шварца для изучения ценностей личности: концепция и методическое руководство. / В. Н. Карандашев. – СПб.: Речь, 2004. – 72 с.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.