Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Галецька І. Критерії психологічного здоровя / І. Галецька. // Вісник Львівського університету. Філософські науки. – 2007. – №10. – С. 317–328.

Галецька І. Критерії психологічного здоровя / І. Галецька. // Вісник Львівського університету. Філософські науки. – 2007. – С. 317–328.

Regehr E. Armed conflicts: trends and drivers [Електронний ресурс] / Ernie Regehr – Режим доступу до ресурсу: http://www.thesimonsfoundation.ca/sites/all/files/Armed%20Conflict%20-%20Trends%20and%20Drivers%20by%20Ernie%20Regehr.pdf.

Матвеева И. С. Жанрово-стилевое своеобразие английской детской литературной сказки 1840-1860 гг : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філ. наук : спец. 10.01.05 "Литература стран Западной Европы, Америки и Австралии" / Матвеева И. С. – Киев, 1984. – 20 с.

Smith D. Trends and causes of armed conflicts [Електронний ресурс] / Dan Smith // Berghof Research Center for Constructive Conflict Management. – 2004. – Режим доступу до ресурсу: http://edoc.vifapol.de/opus/volltexte/2011/2576/pdf/smith_handbook.pdf.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.