Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Рубинштейн С. Л. О мышлении и путях его исследования / С. Л. Рубинштейн. – Москва: Из-во АН СССР, 1958. – 147 с.

Полат Е. С. Метод проектов на уроках иностранного языка/ Иностранные языки в школе / Е. С. Полат. // Издание политической литературы. – 2000. – №2. – С. 43.

Словник літературознавчих термінів [Електронний ресурс]. – 2015. – Режим доступу до ресурсу: http://www.ukrlit.vn.ua/info/dict/p1pm4.html.

Бимбад Б. М. 17. Педагогический энциклопедический словарь / Б. М. Бимбад. – Москва: Освіта, 2003. – 528 с.

Олійник Т. І. Рольова гра у навчанні англійської мови в 6-8 класах / Т. І. Олійник. – К: Освіта, 1992. – 148 с.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.