Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Суровцева І. Ю. Меценатство в Україні другої половини ХІХ –початку ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 77.00.01 "Історія України" / Суровцева Ірина Юріївна – Донецьк, 2006. – 19 с.

НЕАЛКОГОЛЬНА ЖИРОВА ХВОРОБА ПЕЧІНКИ Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах [Електронний ресурс] / [Н. В. Харченко, О. М. Ліщишина, Г. А. Анохіна та ін.] // ДОДАТОК до наказу Міністерства охорони здоров’я України. – 2014. – Режим доступу до ресурсу: https://moz.gov.ua/docfiles/dod_akn_dn_20140616_2.pdf.

Фатеева Н. А. Контрапункт интертекстуальности / Наталья Александровна Фатеева. – Москва: АГАР, 2000. – 280 с.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.