Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Д-ський (Бачинський) Є. Вистава «незалежних» та українські малярі / Є. Д-ський (Бачинський). // Діло (Львів). – 1910. – С. 2.

Січинський В. Українська Академія Мистецтв / В. Січинський. // Українське мистецтво (Львів). – 1926. – С. 51.

Січинський В. Українська Академія Мистецтв / В. Січинський. // Українське мистецтво (Львів). – 1926. – С. 51.

Соколюк Л. Д. Бойчукізм і проблема стилю в українському мистецтві першої третини ХХ століття.: Препринт. / Л. Д. Соколюк. – К: НМК ВО, 1993. – 48 с.

Соколюк Л. Д. Михайло Бойчук та його концепція розвитку українського мистецтва (перша третина ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. мистецтвознавства : спец. 17.00.05 / НАН / Соколюк Людмила Данилівна – К, 2004. – 35 с.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.