Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Садловська І. П. Управління розвитком транспортної інфраструктури України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. ек. наук / Садловська Ірина Петрівна – Київ, 2013. – 40 с.

Жданов И. В. Надгосударственная практика управления миграционными процессами в Европейском союзе [Електронний ресурс] / И. В. Жданов // Власть. – 2007. – Режим доступу до ресурсу: http://cyberleninka.ru/article/n/nadgosudarstvennaya-praktika-upravleniya-migratsionnymi-protsessami-v-evropeyskom-soyuze.pdf.

Определение оптимального содержания углерода в агломерационной шихте при двухшихтном спекании с использованием ЭВМ / А. Е.Лебедев, В. Н. Чесак, Н. В. Чесноков, Н. Г. Макеев. // Известия высших учебных заведений. Черная металлургия.. – 1973. – №10. – С. 36–39.

Бугаєнко Л. О. "Лаванда як об’єкт біотехнологічних досліджень» [Електронний ресурс] / Людмила Олегівна Бугаєнко // Електронне наукове видання «Актуальні питання біології, екології та хімії» Запорізького національного унiверситету. – 2009. – Режим доступу до ресурсу: http://sites.znu.edu.ua/bio-eco-chemsci/issues/files/2009/12/52/6568_1261748486_09bloobd.pdf.

Решение проблем международной миграции и развития в рамках системы ООН и других соответствующих международных организаций [Електронний ресурс] // ООН – Режим доступу до ресурсу: http://www.un.org/ru/development/migration/system.shtml.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.