Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека з освітньої політики / [Н. М. Бібік, Л. С. Ващенко, О. І. Локшина та ін.]. – Київ: К.І.С., 2004. – 112 с.

David R. Caruso. The Emotionally Intelligent Manager: How to Develop and Use the Four Key Emotional Skills of Leadership / David R. Caruso, Peter Salovey., 2004. – 320 с.

Огієнко І. І. Біблія [Електронний ресурс] / Іван Іванович Огієнко – Режим доступу до ресурсу: 2. http://www.bibleonline.ru/bible/ukr/05/16/#19.

Renй T. Proyer. Editorial: Dispositions towards ridicule and being laughed at: Current research on gelotophobia, gelotophilia, and katagelasticism / Renй T. Proyer, Willibald Ruch. // Psychological Test and Assessment Modeling. – 2010. – С. 49–59.

Савченко Б. Г. Використання анкетування як методу соціологічного дослідження для аналізу потреб з підвищення кваліфікації управлінських кадрів [Електронний ресурс] / Б. Г. Савченко, А. В. Даниленко // "Магістр". – 2007. – Режим доступу до ресурсу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2007-1-1/doc/3/03.pdf.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.