Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Аничков И. Е. Труды по языкознанию. / И. Е. Аничков. – С-Петербург: Наука. Ленинградское отделение, 1997. – 510 с. – (5-02-028143-3).

Нєма О. С. Системне дослідження власності як категорії державного управління / О. С. Нєма. // 26. – 2009. – №3.

Яцевич Б. Творчість Гомера [Електронний ресурс] / Богдан Яцевич – Режим доступу до ресурсу: http://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fwiki.kspu.kr.ua%2Findex.php%2F%25D0%259F%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2582_%25D0%25BD%25D0%25B0_%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BC%25D1%2583%3A_%2522%25D0%25A2%25D0%25B2%25D0%25BE%25D1%2580%25D1%2587%25D1%2596%25D1%2581%25D1%2582%25D1%258C_%25D0%2593%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B0%2522_(%25D0%25AF%25D1%2586%25D0%25B5%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2587_%25D0%2591%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25B4%25D0%25B0%25D0%25BD).

Денисюк О. В. Механізми державного регулювання фінансової сфери економіки країни: аналіз зарубіжного досвіду / О. В. Денисюк. // УДК 33.025.12. – 2015. – №1.

Brinker S. Marketing Technology Landscape Supergraphic (2016) [Електронний ресурс] / Scott Brinker. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: http://chiefmartec.com/2016/03/marketing-technology-landscape-supergraphic-2016/.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.