Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Гончаренко Н. Город в художественных практиках Западной Европы и США 1970-х - 2000-х гг. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. : спец. 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Гончаренко Н. – Москва, 2010. – 200 с.

Зборовська Н. Перцепція феміністки у західноєвропейському дискурсі та українському письмі» / Ніла Зборовська. // Журнал «Слово і час». – 2005. – №1. – С. 50–61.

Волькман Ю. І. "Моделирование НЕ-факторов – основа интеллектуализации компьютерных технологий" / Юрій Ілліч Волькман. // Збірник наукових праць «Інформаційні технології і засоби навчання» Інституту інформаційних технологій і засобів навчання АПН України. – 2010. – №4. – С. 55–67.

Чичкова Е. Н. Роль международных организаций в управлении миграционными процессами на территории ЕС / Елена Николаевна Чичкова. // Власть. – 2011. – №2. – С. 162–165.

Алла Б. Монографія «Український літературний авангард: пошуки, стильові напрямки» / Біла Алла. – Київ: «Смолоскип», 2006. – 464 с.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.