Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Формування громадянського суспільства в Україні [Електронний ресурс] // УКРАЇНСЬКИЙ СОЦІУМ. – 2015. – Режим доступу до ресурсу: http://old.niss.gov.ua/book/krysachenko/9-0-Ukr_Socium.pdf.

Цимбал С. В. Ретроспективний і психосемантичний аналіз психолінгвістики як міждисциплінарної наукової дисципліни / С. В. Цимбал. // ПСИХОЛОГІЯ МОВИ І КУЛЬТУРИ. – 2010. – С. 27–30.

Великий тлумачний словник сучасної української мови – К: Перун, 2005.

Божович Л. И. Личность и ее формирование в детском возрас те: психологическое исследование / Л. И. Божович. – М.: Просвещение, 1968. – 226 с.

ОСОБЕННОСТИ АККУМУЛЯЦИИ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В МЕДОНОСНЫХ ПЧЕЛАХ РАЗЛИЧНЫХ ВРЕМЕННЫХ ГЕНЕРАЦИЙ / [Л. А. Скребнева, Ф. С. Билалов, Н. М. Мукминов та ін.]. // УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ КАЗАНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА/Серия \"Естественные науки\". – 2012. – №154. – С. 133–145.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.