Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Ахманов С. А. Введение в статистическую радиофизику и оптику / С. А. Ахманов, Ю. Е. Дьяков, А. С. Чиркин. – М: Наука. Гл. ред. физ-мат литературы, 1981. – 640 с.

Горяинов В. Т. Статистическая радиотехника- примеры и задачи / В. Т. Горяинов, А. Г. Журавлев, В. И. Тихонов. – М: Сов. радио, 1980. – 544 с. – (2).

ПРИНЦИП РОБОТИ ТЕПЛОВОГО НАСОСА [Електронний ресурс] // Прогрес - ХХІ. – 2012. – Режим доступу до ресурсу: http://progress21.com.ua/ua/heat-pumps/operating-principle.

Цвік В. П. Телевізійна журналістика: Історія, теорія, практика. Навч. посібник / В. П. Цвік. – М.: Аспект Прес, 2004. – 382 с.

Дризде Т. М. Экспериментальное изучение проблемы информативности текста/ Психолингвистические проблемы овладения языком. / Т. М. Дризде. – 1969. – С. 18–26.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.