Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Закону України "Про інформацію" [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. – 1992. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon4.rada.gov.ua/.

Єдерблом Г. Коментар до Закону України "Про інформацію" [Електронний ресурс] / Гелена Єдерблом // Права людини в Україні. – 2003. – Режим доступу до ресурсу: http://www.khpg.org.

Бітянова М. Р. Дитина у школі: технології розвитку / М. Р. Бітянова. – К.: Главник, 2007. – 144 с.

Бехтерев В. М. Охрана детского здоровья (к вопросу о воспитании детей дошкольного возраста) / В. М. Бехтерев. – СПб.: Просвещение, 1911. – 24 с.

Парсонс Т. Очерк социальной системы / Толкотт Парсонс // О социальных системах / Толкотт Парсонс. – Москва: Академический проект, 2002. – С. 543 – 686.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.