Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Бех І. Молодший школяр у виховному просторі міжособистісних взаємин / І. Бех. // Початкова школа. – 2000. – №5. – С. 1–3.

Кочерган М. П. Вступ до мовознавства / М. П. Кочерган. – Київ: Академія, 2005. – 367 с.

Бердяев Н. А. Самопознание / Н. А. Бердяев. – М.: Мысль, 1991. – 398 с.

Беляев Б. В. Очерки по психологии обучения иностранным языкам:Пособие для преподавателей и студентов / Б. В. Беляев. – М: Просвещение, 1965.

Беляева Е. В. Психолого-педагогическое воздействие сказки на формирование этнической идентичности младших школьников : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. псих. наук : спец. 19.00.07 "Педагогическая и возрастная психология" / Беляева Е. В. – Курск, 2005. – 24 с.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.