Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Геренчук К. І. Природа Ровенської області / К. І. Геренчук. – Львів, 1976. – 156 с. – (Вища школа).

Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 \"Основні засоби\" [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://ligazakon.net/document/view/REG4509.

Шапова В. М. Сучасний конституціоналізм / В. М. Шапова. – Киїів: Юрінком Інтер, 2005. – 560 с.

Thyroid volume measurement in external beam radiotherapy patients using CT imaging: correlation with clinical and anthropometric characteristics. / [C. Veres, J. Garsi, C. Rubino та ін.]. // Phys Med Biol. – 2010. – №55. – С. 507–519.

Гогунов Е. Н. Психология физического воспитания и спорта / Е. Н. Гогунов, Б. И. Мартьянов. – М: Академия, 2004. – 288 с.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.