Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Швайка Л. А. державне регулювання економіки: Навч. посіб / Л. А. Швайка., 2009. – 435 с.

Сільськогосподарський кооператив "Летава" [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.rada.com.ua/ukr/catalog/19876/.

Купчик М. П. Основи охорони праці / М. П. Купчик, М. П. Гандзюк, І. Ф. Степанець. – Київ: Основа, 2000. – 416 с.

Купчик М. П. Основи охорони праці / М. П. Купчик, М. П. Гандзюк, І. Ф. Степанець. – Київ: Основа, 2000.

Кравченко Т. А. Становление сетевой парадигмы в эпоху постнеклассической науки [Електронний ресурс] / Тамара Александровна Кравченко – Режим доступу до ресурсу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/intelekt/2010_8/Krav-chen.pdf.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.