Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Волков И. П. Очерки спортивной акмеологии. / И. П. Волков. – СПб: БПА, 1998. – 126 с.

Закон України “Про інвестиційну діяльність” [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1560-12.

Черниш А. М. Політична відповідальність в системі соціалістичного народовладдя / А. М. Черниш. – Харків: Вища школа, 1987. – 193 с.

Слободянюк Ю.Ю. СУЧАСНИЙ СТАН ОХОРОНИ ПРАЦІ В УКРАЇНІ / Слободянюк Ю.Ю., Крот Р.В. // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. – 2014. – №1. – С. 42–46.

Закон України “Про інвестиційну діяльність” [Електронний ресурс]. – 1991. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1560-12.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.