Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Білокінь С. До історії вищої художньої освіти на Україні / С. Білокінь. // Вісник Київського університету. Серія історії. – 1973. – №15. – С. 53.

Українське мистецтво та архітектура кінця ХІХ – початку ХХ ст. / НАНУ – К: Наук. думка, 2000. – 240 с. – (Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського).

Українське мистецтво та архітектура кінця ХІХ – початку ХХ ст. / НАНУ – К: Наук. думка, 2000. – (Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського).

Членова Л. Г. Федір Кричевський: Альбом / Л. Г. Членова. – К: Мистецтво, 1972. – 124 с.

Федір Кричевський. Спогади. Статті. Документи – Київ: Мистецтво, 1972. – 124 с.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.