Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Іванух Р. А. Охорона і раціональне використання природно-ресурсного потенціалу сільського господарства / Р. А. Іванух. – К., 1985.

Гордєєва Ж. В. Обдаровані діти / Ж. В. Гордєєва // Енциклопедія освіти / Ж. В. Гордєєва. – К: Юрінком Інтер, 2008. – (Акад. пед. наук України; гол. ред. В. Г. Кремінь.).

Онлайн график котировок нефти Brent [Електронний ресурс] // Stock Markets Group. – 2015. – Режим доступу до ресурсу: http://stock-maks.com/cena-nefti-onlayn-kotirovki-grafik-v-realnom-vremeni.html.

Виноградов. Об основных типах фразеологических единиц в русском языке / Виноградов..

Рейснер. И. М. Народные движения в Индии XVII-XVIII вв / И. М. Рейснер.. – Москва, 1961. – 178 с.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.