Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Німчук В. В. Перший великий словник української мови Павла Білецького-Носенка / В. В. Німчук // Словник української мови / В. В. Німчук., 1966. – С. 5–37.

Словничок лексикографічно не зареєстрованих українських слів гібридної структури – Кіровоград, 1986. – 92 с.

Городилова Г. Г. Развитие навыков и умений говорения у студентов-иностранцев на начальном этапе обучения / Г. Г. Городилова. – М, 1969.

Тойнби А. Если бы Филипп и Артаксеркс уцелели... [Електронний ресурс] / Арнольд Тойнби – Режим доступу до ресурсу: http://vivovoco.astronet.ru/VV/PAPERS/HISTORY/TBY2.HTM.

Яковлєва О. В. Символьна мова українського обрядового дискурсу в системі національної ментальності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. філ. наук : спец. 10.02.01 "українська мова" / Яковлєва Ольга Василівна – Одеса, 2015. – 40 с.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.