Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Афанасьев А. И. Аппараты ля ограничения перенапряжения в сетях высокого напряжения / А. И. Афанасьев, И. М. Богатенков, Н. И. Фейзуллаев. – Санкт-Петербург: Изд-во Сбп ГосударственногоТехнического Университета, 2000.

Бодуэн Д. Избранные труды по общему языкознанию.В 2-х тт. / де Куртуне Бодуэн. – М.: АН СССР, 1963. – 384 с.

Синіцин Є. Г. Я веду репортаж / Є. Г. Синіцин. – М.: Знання, 1983. – 216 с.

Информационный ресурс энергетики [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://ukrelektrik.com/.

Юриков П. А. Вентильные разрядники для электроустановок / П. А. Юриков. – М: Энергия, 1975. – 96 с.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.