Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Маркс К. Манифест Коммунистической партии / К. Маркс, Ф. Энгельс., 1955. – 607 с.

Торговельно-економічне співробітництво між Україною та Китаєм [Електронний ресурс] // Посольство України в Китайській Народній Республіці та в Монголії (за сумісництвом) – Режим доступу до ресурсу: http://china.mfa.gov.ua/ua/ukraine-cn/trade.

Статистична інформація [Електронний ресурс] // Державний комітет статистики України. – Режим доступу до ресурсу: http// www.ukrstat.gov.ua.

Культурна співпраця України й Китаю: вже неслабка ланка [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://gazeta.dt.ua/CULTURE/kulturna_spivpratsya_ukrayini_y_kitayu_vzhe_neslabka_lanka.html.

Грошово-кредитна та фінансова статистика [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=27843415&cat_id=44578#2.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.