Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Ніколаєва С. Ю. Сучасна технологія навчання іншомовного матеріалу в середніх навчальних закладах / С. Ю. Ніколаєва. – К, 1996. – 96 с.

Яковлєва О. В. Символьна мова українського обрядового дискурсу в системі національної ментальності : дис. докт. філ. наук : 10.02.01 / Яковлєва Ольга Василівна – Одеса, 2015. – 462 с.

Інтелектуальна власність потужний інструмент економічного зростання, 2006. – 371 с. – (Укрпатент).

Эмоциональный стресс в этиологии и патогенезе психических и психосоматических заболеваний / Н. Е.Бачериков, М. П. Воронцов, П. Т. Петрюк, П. Т. Цыганенко. – Харьков: Основа, 1995. – 276 с.

Інтелектуальна власність потужний інструмент економічного зростання, 2006. – 371 с. – (Укрпатент).

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.