Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Адміністративний процес [Електронний ресурс] / О. В.Кузьменко, І. Д. Пасух, М. В. Співак, М. В. Плугатир // НАВС. – 2014. – Режим доступу до ресурсу: http://www.naiau.kiev.ua/books/admin_proces/matherials/about.html.

НАТО підтримує ініціативу з розробки \"дорожньої карти\" виконання Мінська - Столтенберг [Електронний ресурс]. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: https://ukr.media/world/278950/.

Міжнародна економіка / [Ю. Г. Козак, Д. Г. Лук\'яненко, Ю. В. Макогон та ін.]. – Київ: Центр учбової літератури, 2009. – 560 с.

Стояненко І. ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ШЛЯХИ ПОКРАШЕННЯ [Електронний ресурс] / І. Стояненко, Д. Осадча // SOPHUS. – 2014. – Режим доступу до ресурсу: http://sophus.at.ua/publ/2014_05_22_23_kampodilsk/sekcija_3_2014_05_22_23/investicijna_dijalnist_v_ukrajini_suchasnij_stan_ta_shljakhi_pokrashennja/61-1-0-974.

Міжнародна економіка / [Ю. Г. Козак, Д. Г. Лук\'яненко, Ю. В. Макогон та ін.]. – Київ: Центр учбової літератури, 2009. – 560 с.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.