Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Peebles D. Extending task analytic models of graph-based reasoning: A cognitive model of problem solving with Cartesian graphs in ACT-R/PM / D. Peebles, P. Cheng. // Cognitive Systems Research. – 2002. – №3. – С. 77–86.

Менделевич В. Д. Клиническая и медицинская психология / В. Д. Менделевич. – москва: МЕДпресс-информ, 2005. – (5).

Діалог культур − ключ до взаєморозуміння і довіри між Україною та Китаєм [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://uaforeignaffairs.com/ua/ekspertna-dumka/view/article/dialog-kultur-kljuch-do-vzajemorozuminnja-i-doviri-mizh/.

Клинтон У. Д. Моя жизнь / Уильям Джордж Клинтон. – Москва, 2005. – 1088 с.

Україна та Китай поглиблюють співробітництво у галузі освіти [Електронний ресурс] // Урядовий портал – Режим доступу до ресурсу: http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=245085166.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.