Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Гуцуляк В. М. Ландшафтна екологія: Геохімічний аспект: Навч. посібник. / В. М. Гуцуляк. – Чернівці: Рута, 2002. – 272 с.

Марцинкевич Г. И. Ландшафтоведение: Пособие / Г. И. Марцинкевич. // Мн.: БГУ. – 2005. – С. 18.

Берг Л. С. - [Електронний ресурс] / Л. С. Берг – Режим доступу до ресурсу: http://human_ecology.academic.ru/1570/%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%88%D0%B0%D1%84%D1%82.

Конституція України від 28 червня 1996 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: rada.gov.ua.

Целуйко О. А. Доходи і витрати в обліку підприємства / О. А. Целуйко. // "Баланс-Клуб". – 2015. – С. с.84–88.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.