Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Калесник С. В. Вісник київського національного університету імені тараса шевченка інтродукція та збереження рослинного різноманіття / С. В. Калесник. // Київ. – 2009. – №19. – С. 35.

Листоїд трав'ний [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://e-uman.org.ua/index.php?newsid=563393.

Прохоров А. М. Дивергенция / Александр Михайлович Прохоров. // Большой энциклопедический словарь. – 2002. – С. 87.

Терещенко Н. М. Формування у підлітків готовності до самоосвіти в умовах модульного навчання : дис. канд. пед. наук : 13.00.09 / Терещенко Н. М. – Херсон, 2000. – 247 с.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.