Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Hemalite 1280 - Гематологический анализатор [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.videotest.ru/ru/products/13.

Бєлашов В. И. Глухів - столиця Гетьманської і Лівобережної України / В. И. Бєлашов. – Глухів: Глухівська міська друкарня, 1996. – 145 с.

"КОРФИС» - Медицинский электронный центр [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://korfis.ru/.

Липов В. В. Міжнародна економіка: світова економіка та міжнародні економічні відносини / В. В. Липов. – К.: Професіонал, 2008. – 368 с.

Белашов В. И. Глухов - забытая столица гетманской Украины / В. И. Белашов. – К: Украина, 1992. – 132 с.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.