Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Офіційний портал ДФС [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://zak.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/print-235969.html.

Василенко О. Між аксіом і теорем. Календар від \"Серенади математиці\" / Олександр Василенко. // Математика в школах України. – 2016. – №34. – С. 88–96.

Танирберген Б. Unity3D + C#, или как переводить скрипты [Електронний ресурс] / Булат Танирберген. – 2010. – Режим доступу до ресурсу: https://habrahabr.ru/post/86456/.

Г.Д. Ільницька1, канд. техн. наук, А.Д. Шевченко2, д-р техн. наук, Н.О. Олійник1, канд. техн. наук, Г.А. Базалій1, І.М. Зайцева1,В.В. Тимошенко1,М.М. Циба. ВУГЛЕЦЕВІ НАНОТРУБКИ, ФУНКЦІОНАЛІЗОВАНІ ОКСИДАМИ ЗАЛІЗА / Г.Д. Ільницька1, канд. техн. наук, А.Д. Шевченко2, д-р техн. наук, Н.О. Олійник1, канд. техн. наук, Г.А. Базалій1, І.М. Зайцева1,В.В. Тимошенко1,М.М. Циба. // УДК 621.921.343-492.2:541.128.13. – 2014. – С. 9.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.