Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Проект Закону про протидію екстремізму [Електронний ресурс]. – 2013. – Режим доступу до ресурсу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=49227.

Педагогічна культура: сутність поняття [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://osvita.ua/vnz/reports/psychology/29233/.

Ляпидевский С. С. Невропатология / С. С. Ляпидевский. – Москва: Владос, 2003. – 384 с.

Hazaël-Massieux. M. Les créoles à base française: une introduction. [Електронний ресурс] / Marie-Christine Hazaël-Massieux. // Laboratoire Parole et Langage. – 2002. – Режим доступу до ресурсу: https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00285406.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.