Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Белобров А. П. Методы и алгоритмы принятия решений и управления сложными системами на основе анализа сигналов системных ритмов : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.01 "Системный анализ, управление и обработка информации" / Белобров Андрей Петрович – К., 2008. – 18 с.

Рой А. А. Биологические свойства фосфатмобилизирующего штамма / А. А. Рой, О. Н. Рева. // ПРИКЛАДНАЯ БИОХИМИЯ И МИКРОБИОЛОГИЯ. – 2004. – С. 551–557.

Грахов А. А. Автоматизированная система прогнозирования, ранней и дифференциальной диагностики ишемической болезни сердца на основе нечетких сетевых моделей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.01 "Системный анализ, управление и обработка информации" / Грахов Алексей Алексеевич – К., 2008. – 18 с.

Шиян Б. М. Теорія і методика фізичного виховання школярів / Б. М. Шиян. – Тернопіль: Навчальна книга, 2001. – 248 с. – (Богдан).

Симоніна Н. Новітні жанри української тележурналістики: розвиток інфотейнменту [Електронний ресурс] / Н. Симоніна // Кафедра телебачення і радіомовлення. – 2005. – Режим доступу до ресурсу: http://journ.univ.kiev.ua/trk/publikacii/symonina_publ.php.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.