Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

настасяк І. Ю. Організація управління Галичиною і Буковиною у складі Австрії / ірина юріївна настасяк. – київ: атіка, 2006. – 160 с.

Організація управління Галичиною і Буковиною у складі Австрії – київ: атіка, 2006. – 160 с.

Історія Архикатедрального Собору Святого Юра [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://sobor-svyura.lviv.ua/istoriya/.

Аверинцев С. С. Притча / С. С. Аверинцев. – Київ: Дух і літера, 1999. – 146 с. – (Софія-Логос).

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.