Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Смородина М. С. Аномия общества и самоубийства / М. С. Смородина. // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. – 2006. – №2. – С. 140–147.

Гресько О. В. Міжнародна журналістика в контексті глобальних суспільних трансформацій. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філ. наук : спец. 10.01.08 "журналістика" / Гресько О. В. – Київ, 2004. – 18 с.

Тарасов А. В. Диагностика и прогнозирование состояний организма человека на основе хаотических параметров кардиоритмограмм : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.01 "Системный анализ, управление и обработка информации" / Тарасов А. В. – К, 2006. – 18 с.

Поппер К. Открытое общество и его враги / К. Поппер. – М., 1992.

Одеське обласне управління водних ресурсів [Електронний ресурс] // Держводагенство України Офіційний сайт – Режим доступу до ресурсу: http://www.watermd.od.ua/index.php?mod=pages&page=zvituupravlinnia_ukr.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.