Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

European SmartGrids Technology Platform [Електронний ресурс]. – 2006. – Режим доступу до ресурсу: http://ec.europa.eu/research/energy/pdf/smartgrids_en.pdf.

Закон України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" від 09.07.2003 № 1058-IV [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1058-15.

Furseth I. An Introduction to the Sociology of Religion / I. Furseth, P. Repstad. – Burlington: Ashgate, 2006.

Кластерный анализ [Електронний ресурс]. – 2203. – Режим доступу до ресурсу: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7.

1. Глазунова Л. Пізнавальні ігри / Л. 1. Глазунова, А. Панченко. // Шкільний світ. – 2004. – №5. – С. 17–21.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.