Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Ложкин Г. В. Практическая психология конфликта / Г. В. Ложкин. // СПб.: Лениздат,. – 2000. – С. 257.

Ischemia-reperfusion injury / [B. Dorweiler, D. Pruefer, T. Andrasi та ін.]. // European Journal of Trauma and Emergency Surgery. – 2007. – №33. – С. 600–612.

Структура ЧДТУ [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://chdtu.edu.ua/structure/chdtu.

А.Й. Капська. Деякі аспекти професійної підготовки соціальних педагогів і соціальних працівників / А.Й. Капська. // Соціалізація особистості. Педагогічні науки : зб. наук. пр. НПУ імені М. П. Драгоманова. – 2006. – №28. – С. 3–13.

Urbanization, Their Problems and Their Remedies [Електронний ресурс]. – 2012. – Режим доступу до ресурсу: http://www.civilserviceindia.com/subject/General-Studies/notes/urbanization-their-problems-and-their-remedies.html.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.