Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Жернаков В. В. Трудове право / В. В. Жернаков, С. М. Прилипко, О. М. Ярошенко. – Харків, 2012. – 496 с. – (Право).

Основи фізичного виховання [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://pidruchniki.com/12590605/meditsina/osnovi_fizichnogo_vihovannya_ditey.

Гіперкінез [Електронний ресурс] // Вікіпедія. – 2014. – Режим доступу до ресурсу: https://uk.wikipedia.org/.

Закон України "Про боротьбу з тероризмом" [Електронний ресурс]. – 2003. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/638-15.

Голоднюк М. М. Національні особливості фразеологічних одиниць із компонентами на позначення трудової діяльності / М. М. Голоднюк. – С. 53–56.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.