Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Короткий курс лекцій з дисципліни «Основи загальної психології» [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://studme.com.ua/12820913/psihologiya/osnovy_obschey_psihologii.htm.

Литвин В. Партія як форма політичної організації суспільства / В. Литвин. // Політика і час. – 1992. – С. 6–14.

Podkarpacki Portal Turystyczny [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://epodkarpacie.com/index.php?page=podkarpackie.

Липсет С. М. Размышления о капитализме, социализме и демократии [Електронний ресурс] / С. М. Липсет // Русский Журнал. – 1997. – Режим доступу до ресурсу: http://old.russ.ru/antolog/predely/1/dem2-1.htm.

Р. Аткінсон. Новітні теорії інтелекту [Електронний ресурс] / Р. Аткінсон. – 2000. – Режим доступу до ресурсу: http://medbib.in.ua/noveyshie-teorii-intellekta.html.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.