Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Система спортивных соревнований и соревновательная деятельность спортсменов. // Вища школа. – 1987. – С. 66–100.

Kurdish I. K. The Effect of Azotobacter vinelandii on Plant Seed Germination and Adhesion of These Bacteria to Cucumber Roots / I. K. Kurdish, Z. T. Bega, D. I. Dyrenko. // Applied Biochemistry and Microbiology. – 2008. – С. 400–404.

The Lutheran World Federation [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.lutheranworld.org/content/lwf-youth.

Данько Г. В. Проблемы индивидуализации тренировочного процесса в борьбе: Метод. рекомендации. / Г. В. Данько. – К., 1998. – 40 с.

International Movement of Catholic Students [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.laici.va/content/laici/en/sezioni/associazioni/repertorio/mov-studenti-cattolici.html.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.