Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

вечернее сообщение 9 сентября. // Правда Орган Центрального Комитета и МК ВКП(б). – 1941. – №251. – С. 1.

Про проект Концепції соціального забезпечення населення України: Постанова Верховної Ради України від 21.12.93 N 3758-XII [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3758-12.

вечернее сообщение 30 августа. // Правда Орган Центрального Комитета и МК ВКП(б). – 1941. – №241. – С. 1.

Опорний конспект лекцій Конституційне право України [Електронний ресурс] // Перше. – 2012. – Режим доступу до ресурсу: http://ukrkniga.org.ua/ukrkniga-text/780/12/.

Heeresarzt 10-Day Casualty Reports per Army/Army Group, 1941. [Електронний ресурс] // Human Losses in World War ІІ. German Statistics and Documents. – 2012. – Режим доступу до ресурсу: http://ww2stats.com/cas_ger_okh_dec41.html.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.