Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Heeresarzt 10-Day Casualty Reports per Army/Army Group, 1941. [Електронний ресурс] // Human Losses in World War ІІ. German Statistics and Documents. – 2012. – Режим доступу до ресурсу: http://ww2stats.com/cas_ger_okh_dec41.html.

Експертизи у судовій практиці / [В. Г. Гончаренко, Т. М. Арсенюк, В. І. Бояров та ін.]. – Київ: В.о. Київ. наук.-дослід. ін-т судових експертиз, Акад. адвокатури України, 2010. – 398 с. – (Юрінком Інтер). – (2-ге видання).

ЗУ "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" від 21.03.91 N 876-XII [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/875-12.

Краудфандинг: выбор за читателями [Електронний ресурс] // Книжная индустрия. – 2014. – Режим доступу до ресурсу: http://www.bookind.ru/categories/simpleabout/2452/.

Статистика зовнішнього сектору України за методологією 6-го видання "Керівництва з платіжного балансу та міжнародної інвестиційної позиції" [Електронний ресурс] // МВФ. – 2009. – Режим доступу до ресурсу: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=65613.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.