Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Макеев И. И. Бюрократия в ичтории политико-правовой мысли России в конце ХІХ- 30-х гг. ХХ вв. : дис. канд. юр. наук : 12.00.01 / Макеев И. И. – М., 2016. – 191 с.

Brian O. Raeker. Arbitrary Transformation of Radiation Patterns Using a Spherical Impedance Metasurface / Brian O. Raeker, Scott M. Rudolph. // IEEE Transactions on Antennas and Propagation. – 2016. – №64. – С. Page(s): 5243 – 5250.

Левицька Н. ЇЯк ефективно \"оптимізувати\" документообіг / Левицька Н.. // Податкове планування. – 2006. – С. 24–29.

Про План законодавчого забезпечення реформ в Україні: Постанова Верховної Ради України. // Відомості Верховної Ради України. – 2015. – №31.

Возникновение и становление баскетбола в Украине [Електронний ресурс] // Хижаки. – 2014. – Режим доступу до ресурсу: http://www.khyzhaky.kiev.ua/vozniknovenie-basketbola-v-ukraine.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.