Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

47. Раскрытие тайны реагирующего веб-дизайна [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://naikom.ru/blog/archives/5566.

IRAQ ON THE RECORD: THE BUSH ADMINISTRATION’S PUBLIC STATEMENTS ON IRAQ [Електронний ресурс] // COMMITTEE ON GOVERNMENT REFORM — MINORITY OFFICE. – 1603. – Режим доступу до ресурсу: http://downingstreetmemo.com/docs/iraq_on_the_record.pdf.

Кольцов В. М. Многопартийность как фактор становления политической системы (на примере постсоветских республик) [Електронний ресурс] / В. М. Кольцов // Вісник СевНТУ. – 2012. – Режим доступу до ресурсу: http://sevntu.com.ua/jspui/bitstream/123456789/5787/1/136_23.pdf.

REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://rzeszow.rdos.gov.pl/lodzkie-w-liczbach.

Проблема дослідження інтелекту [Електронний ресурс]. – 2007. – Режим доступу до ресурсу: http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.