Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Відлуння десятиліть. Українська література другої половини ХХ ст. – Київ: Грамота, 2001.

ПРИТЧА І ПРИТЧЕВІСТЬ В УКРАЇНСЬКІЙ ПРОЗІ 70-80-х РОКІВ XX ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філ. наук : спец. 10. 01. Об - те / . – Київ, 2000. – 16 с.

Речовина - всесвіт [Електронний ресурс] // Технічна енциклопедія TechTrend – Режим доступу до ресурсу: http://techtrend.com.ua/index.php?newsid=216.

World energy outlook [Електронний ресурс]. – 2009. – Режим доступу до ресурсу: http://www.worldenergyoutlook.org.

Збруцька О. В. Рівновага залучених та розміщених банківських ресурсів як необхідна умова стабільного розвитку / О. В. Збруцька. // ВНБУ. – 2007. – №4. – С. 20–27.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.