Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Постанова Пленуму Верховного суду України від 31.03.1995 № 4 Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди [Електронний ресурс]. – 1995. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0004700-95.

Підтримай Громадське [Електронний ресурс] // Велика Ідея. – 2014. – Режим доступу до ресурсу: https://biggggidea.com/project/392/.

Гай А. Літературний агент в Україні: реалії та перспективи [Електронний ресурс] / Анна Гай. – 2013. – Режим доступу до ресурсу: http://ijimv.knukim.edu.ua/zbirnyk/1_2/36-gay.pdf.

Колесник В. А. Судова психіатрія / В. А. Колесник. – Київ, 2000. – 342 с.

Ветошкин А. Г. теоретичесие основы защиты окружающей среды / А. Г. Ветошкин. – Пенза, 2002. – 290 с.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.