Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

ВВИРОБНИЧА ПРОГРАМА ПІДПРИЄМСТВА [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://pidruchniki.com/15021119/ekonomika/virobnicha_programa_pidpriyemstva.

Жаврарова Т. Краудфандинг в Украине: с миру по доллару [Електронний ресурс] / Татьяна Жаврарова // InVenture. – 2015. – Режим доступу до ресурсу: https://inventure.com.ua/news/ukraine/kraudfanding_v_ukraine_s_miru_po_dollaru.

Гаврилюк О. Н. ПІДТРИМКА МИТРОПОЛИТОМ АНДРЕЄМ ШЕПТИЦЬКИМ ПАМ’ЯТКООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ у 1920-1930-х роках [Електронний ресурс] / О. Н. Гаврилюк. – 2010. – Режим доступу до ресурсу: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Ians/2010_5/5-1.pdf.

Німецька Мокра [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://uk.wikipedia.org/wiki/Німецька_Мокра.

Пішковцій С. Краудфандинг: як зібрати кошти на реалізацію своєї ідеї [Електронний ресурс] / Сергій Пішковцій // Inspired. – 2014. – Режим доступу до ресурсу: http://inspired.com.ua/ideas/crowdfunding/.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.