Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

The World Factbook [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/.

Миськів Г. В. Кредити міжнародних фінансових організацій в економіці України [Електронний ресурс] / Галина Василіна Миськів – Режим доступу до ресурсу: http://fp.cibs.ubs.edu.ua/files/1502/15mgvkmf.pdf.

Верховна Рада України. Кодекс торгівельного мореплавства [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – 1995. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/176/95-%D0%B2%D1%80.

Наркоманія [Електронний ресурс]. – 2015. – Режим доступу до ресурсу: http://buklib.net/books/31998/.

Бехтерев В. М. Коллективная рефлексология. / В. М. Бехтерев. // Питер. – 1921. – С. 556.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.