Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Федотова М. Г. Зв’язки з громадськістю як антикризовий менеджмент: навчальний посібник / М. Г. Федотова. – Омск: ОмГТУ, 2009. – 64 с.

Стан забруднення атмосферного повітря : дис. канд. / ..

Гасанов К. К. Основные права человека: Свойства и конституционный механизм защиты : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. юр. наук : спец. 12.00.02 "Конституционное право; муниципальное право" / Гасанов Карим Кадырович – Москва, 2004. – 470 с.

Индекс Доу-Джонса (Dow Jones) [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://index.minfin.com.ua/stock/?dji.

Чирва О. Г. Інноваційно-орієнтована стратегія підвищення конкурентоспроможності регіональних соціально-економічних систем / О. Г. Чирва. // Інноваційна економіка. – 2014. – №1. – С. 74–80.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.