Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Гумбольдт Ф. Избранные труды по языкознанию / фон В Гумбольдт. – Москва: Прогресс, 2000. – 400 с.

Cardy M. British PM May says Scotland will have no veto over Brexit [Електронний ресурс] / Matt Cardy // Reuters. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: http://www.reuters.com/article/us-britain-eu-scotland-idUSKCN1202OO.

Узагальнення результатів діяльності аудиторів. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.megos.org.ua/audyt.9.3.html.

Єжижанська Т. ЗМІ у соціальних мережах: тенденції, можливості, перспективи [Електронний ресурс] / Тетяна Єжижанська // Київський університет імені Боріса Грінченка. – 2015. – Режим доступу до ресурсу: http://elibrary.kubg.edu.ua/12082/1/T_Yezhyzhanska_ZMISMTMP_GI.pdf.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.