Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Піча В. М. Культура вільного часу (Філософсько-соцологічний аналіз). / В. М. Піча. – львів: Світ, 1990. – 152 с.

Шмойлова Р. А. Теория статистики: Учебник. / Р. А. Шмойлова. – Москва: Финансы и статистика, 2004. – 285 с. – (3-е изд., перераб).

Ожиганов Н. І. Конституційне (державне) право зарубіжних країн: 100 екзаменаційних відповідей. Посібник для підготовки до іспитів / Н. І. Ожиганов, М. Б. Смоленський, Л. Ю. Колюшкіна. – Москва: ІКЦ "МарТ", 2003. – 409 с.

Мыстобудывний кдастр [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://uk.wikipedia.org.

Статут Організації Об'єднаних Націй і Статут Міжнародного Суду [Електронний ресурс]. – 2606. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_010.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.