Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Редакция [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://shpil.com.ua/category/redakciya/.

Єпіфанов А. О. Бюджет – головна ланка фінансів держави : монографія / А. О. Єпіфанов, І. І. Дьяконова, І. В. Сало. – Суми: УАБС НБУ, 2010. – 201 с.

Рубрика "Статьи" [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.igromania.ru/articles/?section=3928|34|37|39|40|36|9326|9348|9715.

Ложкин Г. В. Практическая психология конфликта : учеб.пособие / Г. В. Ложкин, Н. И. Повякель. – К.: МАУП, 2002. – 256 с. – (2-е изд., стереотип.).

Рыльская Е. А. Влияние свойств личности учителя на особенности его конфликтов в педколлективе : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 19.00.05 ""Социальная психология"" / Рыльская Е. А. – Казань, 1996. – 194 с.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.