Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Закон про осіту. // Конституція України / – Київ: Верховна Рада України, 1959. – (Велес).

Державна національна програма Освіта. // Конституція України / – Київ: Верховна Рада України, 1993.

Bourassé P. Le Parlement francais et les relations internationales [Електронний ресурс] / Philippe Bourassé. – 2008. – Режим доступу до ресурсу: http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/La_France_et_le_monde.pdf.

Інструкція про порядок регулювання: та аналіз діяльності комерційних банків. Затверджена Постановою Правління НБУ [Електронний ресурс] // №141. – 1404. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0841-01.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.