Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Перегудов С. П. Британский премьер в системе государственной власти / С. П. Перегудов. // Мировая экономика и международные отношения. – 1995. – №5. – С. 145–151.

Вербицька О. Трансформація концепту суб'єкта у контексті постмодернізму / Ольга Вербицька // Вісник Львівського університету / Ольга Вербицька. – Львів, 2010. – (Філос; № 13). – С. 45 – 52.

Кожина О. П. Эсхатология в системе глобальных проблем: социально-философский анализ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : спец. 09.00.11 "Социальная философия" / Кожина О. П. – Красноярск, 2010. – 151 с.

Boris E. Philanthropic Foundations in the United States / E. Boris. – Washington D.C: Council on Foundations, 2000. – 61 с.

Лукашов А. В. Черный PR как способ овладения властью или бомба для имиджмейкера / А. В. Лукашов, А. В. Пониделко. – Санкт-Питербург: Бизнес-Пресса, 2000. – 176 с.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.