Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Плоткин С. П. Инфекционные болезни человека / С. П. Плоткин. // Медицина. – 1975. – №9. – С. 293–297.

Кара́-Мурза́ С. Г. «Манипуляция сознанием» / С. Г. Кара́-Мурза́. – Москва: «Алгоритм», 2000. – 864 с. – (Политический бестселлер).

Шевцов Б. П. у больных ишемической болезнью сердца молодого возраста и влияние на нее некоторых факторов риска : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук / Шевцов Б. П. – Томск, 1990. – 22 с.

Шувалова Е. П. Инфекционные болезни / Е. П. Шувалова. // Медицина. – 1995. – №7. – С. 391–397.

Shafer T. Organ donation breakthrough collaborative: increasing organ donation through system redesign / T. Shafer, D. Wagner, J. Chessare. // Crit. Care Nurse. – 2006. – №26. – С. 33 –42.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.