Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Дугин А. Г. Постфилософия: три парадигмы в истории мысли / А. Г. Дугин. – Москва: Евразийское Движение, 2009. – 774 с. – (Новый Университет).

Вознюк А. О. ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА [Електронний ресурс] / А. О. Вознюк. – 2012. – Режим доступу до ресурсу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/ecnof_2012_9(1)__25.pdf..

Міжнародні інтеграційні процеси в сучасності. Монографія. / [А. С. Філіпенко, В. С. Будкін, М. А. Дудченко та ін.]. – Київ: Знання України, 2004. – 304 с.

Липпман У. Общественное мнение [Електронний ресурс] / У. Липпман // Институт Фонда «Общественное мнение». – 2004. – Режим доступу до ресурсу: http://socioline.ru/book/uolter-lippman-obschestvennoe-mnenie.

Грановский В. Стратегическое консультирование в Украине [Електронний ресурс] / В. Грановский, С. Дацюк – Режим доступу до ресурсу: http://www.xyz.org.ua/discussion/ukr_strat_consult..

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.