Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Конституція України від 20.06.1996 р. № 254к/96-ВР. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1996. – №30. – С. 141.

Верховна Рада України. Податковий кодекс України [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – 1303. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.

Закон про осіту. // Конституція України / – Київ: Верховна Рада України, 1959. – (Велес).

Reich W. Listen, Little Man! / Wilhelm Reich. – New York: Farrar, Straus, and Giroux, 1974. – 144 с.

Reich W. Listen, Little Man! / Wilhelm Reich. – New York: Farrar, Straus, and Giroux, 1974. – 144 с.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.