Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

James W. The principles of psychology / James. – N. Y: Dover Publications, 1950. – (2 volume).

James W. The principles of psychology / James. – N. Y: Dover Publications, 1950. – (2 vols).

Газоносность и ресурсы метана угольных бассейнов Украины : монография в 3 т. Т. 2. Углегазовые и газовые месторождения Северо-Восточного Донбасса, окраин Большого Донбасса, Днепровско-Донецкой впадины и Львовско-Волынского бассейна / [А. В. Анциферов, А. А. Голубев, В. А. Канин та ін.]. – Донецк: Вебер, 2010. – 473 с.

Газоносность и ресурсы метана угольных бассейнов Украины [Текст]: монография: в 3 т. Т. 2. Углегазовые и газовые месторождения Северо-Восточного Донбасса, окраин Большого Донбасса, Днепровско-Донецкой впадины и Львовско-Волынского бассейна / [А. В. Анциферов, А. А. Голубев, В. А. Канин та ін.]. – Донецк: Вебер, 2010. – 473 с.

Процун Н. М. Зарубіжний досвід функціонування фінансово-промислових груп та можливість його імплементації в Україні / Н. М. Процун. // Ученые записки Таврического национального университета имени В.И. Вернадского. Серия: Экономика и Управление. – 2012. – №1. – С. 154 – 162.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.