Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Anderman G. D. Audiovisual Translation : Language Transfer on Screen / Diaz-Cintas Anderman., 2009. – 272 с.

Декларація прав дитини [Електронний ресурс] // Сборник международных договоров. – 1959. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_384.

Пшенична Л. В. Педагогічні ідеї А.С. Макаренка в практику сьогодення / Пшенична Л. В.. // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2013. – №4. – С. 53–63.

Павленко О. О. Формування готовності майбутніх педагогів до використання національних традицій у виховній роботі на прикладі творчості М.В.Гоголя / Павленко О. О.. // Вісник НТУУ―КПІ. Філософія. Психологія. Педагогіка.. – 2010. – №3. – С. 168–176.

Hall S. Adolescence: Its psychology and its relations to physiology, anthropology, sociology, sex, crime, religion, and education / Stanley G. Hall. – New York: Appleton and company, 1904. – 801 с.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.