Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Котюк В. О. Природокористування / В. О. Котюк // Основи держави та права розділ "екологічне законодавство" / В. О. Котюк..

Рамкова конвенція про захист національних меншин: Міжнародний документ від 01.02.1995 [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_055.

Кодекс професійної етики судді [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://court.gov.ua/969076/67885465345/.

Антонян К. В. "ГЛАГОЛЬНЫЕ" КАТЕГОРИИ ПРИЛАГАТЕЛЬНОГО В СОВРЕМЕННОМ КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ (прилагательное в сочетании с глагольными модификаторами) [Електронний ресурс] / К. В. Антонян – Режим доступу до ресурсу: http://philology.ru/linguistics4/antonyan-06.htm.

Ковалів Ю. І. Квітка-Основ' яненко / Ю. І. Ковалів // Літературознавча енциклопедія / Ю. І. Ковалів. – Київ: Академія, 2007. – С. 608.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.