Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Бартошинская Е. С. Генезис и закономерности размещения сапропелитов в угленосной толще карбона Львовско-Волынского бассейна : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол.-мін. наук / Бартошинская Елизавета Сергеевна – Институт геологии и геохимии горючих полезных иско, 1971. – 21 с.

ЕВРОПЕЙСКА ХАРТА за местното самоуправление (Страсбург, 15.Х.1985 г.) [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://web2.apis.bg/sofiacouncil/p.php?i=4835&b=0.

ЗАКОН за местното самоуправление и местната администрация [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://web2.apis.bg/sofiacouncil/p.php?i=10071&b=0.

Бартошинская Е. С. Генезис и закономерности размещения сапропелитов в угленосной толще карбона Львовско-Волынского бассейна : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол.-мін. наук / Бартошинская Елизавета Сергеевна – Львов, 1971. – 21 с.

Безручко К. Влияние литологического фактора на газонасіщенность песчаников угленосной толщи / К. Безручко. // Геолог Украины. – 2013. – №3. – С. 10–13.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.