Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Маргіта H. О. Теоретико-методологічні засади регулювання бюджетного дефіциту [Електронний ресурс] / H. О. Маргіта, М. В. Маргіта // Науковий вісник НЛТУ України. – 2014. – Режим доступу до ресурсу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/nvnltu_2014_24.1_43.pdf.

Офіційний сайт РЛП "Надсянський" [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.rlpnadsyansky.org.ua/.

Горбенко A. Деякі аспекти формування екологічної мережі (на прикладі Кіровоградської області) / Горбенко. // Фіз географія та геоморфологія. – 2005. – №48. – С. 22–29.

Львівське обласне управління лісового та мисливського господарства [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.lvivlis.com.ua/file/presentlg2015.pdf.

Перевірка РЛП Трахтемирівський” [Електронний ресурс] // Київський еколого-культурний центр. – 2014. – Режим доступу до ресурсу: http://ecoethics.ru/perevirka-rlp-trahtemirivskiy/.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.