Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

МІРОШНИЧЕНКО О. Ю. механіЗм управління прибутком вітчизняних підприємств [Електронний ресурс] / О. Ю. МІРОШНИЧЕНКО, Ю. В. КОРКОНОС. – 2014. – Режим доступу до ресурсу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/binf_2014_5_49.pdf.

Данілов О. Д. Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях. Навч. посіб [Електронний ресурс] / О. Д. Данілов, Т. В. Паєнтко. – 2011. – Режим доступу до ресурсу: http://pidruchniki.com/12140310/finansi/finansi_pidpriyemstv_u_zapitannyah_i_vidpovidyah.

Добровольская Е. В. Сравнительная характеристика системы образования Израиля и Украины. / Е. В. Добровольская, В. Петрова. // Студентська науково-практична конференція "Глобалізація сучасного українського суспільства" 13 грудня 2012 р.. – 2012.

Кібальна К. О. До проблеми міжособистісних відносин у сім'ях, що виховують дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ / К. О. Кібальна. // Вид-Во СумДПУ імені А.С. Макаренка. – 2015. – С. 132.

The Foundation for Shamanic Studies a nonprofit public [Електронний ресурс]. – 2000. – Режим доступу до ресурсу: http://www.shamanism.org/fssinfo/harnerbio.html.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.