Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Державна програма забезпечення позитивного іміджу України на 2003-2006 роки. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1609-2003-%D0%BF.

Максимович О. Моделювання розвитку успішної особистості школяра / Максимович О.. // Початкова школа. – 2015. – №2. – С. 4–12.

Кіт Х. І. Підготовче провадження в адміністративному процесі : дис. канд. юр. наук : 12.00.07 / Кіт Х. І. – Харків, 2015. – 196 с.

Денисовець І. В. Мовні засоби гумору в трилогії «Тореадори з Васюківки» В. Нестайка / І. В. Денисовець. // Імідж сучасного педагога. – 2009. – №1. – С. 48–51.

Крамаренко О. Ї. Україна і світ [Електронний ресурс] / О. Ї. Крамаренко – Режим доступу до ресурсу: http://www.ea-ua.info/main..

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.