Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Яньшин П. В. Эмоциональный цвет: Эмоциональный компонент в психологической структуре цвета / П, В. Яньшин. – Самара: СамГПУ, 1996. – 81 с.

Греко-католицька церква в 18-19 ст. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://osvita.ua/vnz/reports/relig/20687/.

Офіційний сайт Федеральної резервної системи США [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.federalreserve.gov..

В РПР презентували концепцію фінансування системи охорони здоров’я [Електронний ресурс]. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: http://rpr.org.ua/news/v-rpr-prezentuvaly-kontseptsiyu-finansuvannya-systemy-ohorony-zdorov-ya/.

Барабанова В.В. Представления старшеклассников о будущем как аспект их социализации / Барабанова В.В, Зеленова М.Е.. // Психологическая наука и образование. – 1998. – №1. – С. 52–58.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.