Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Офіційний сайт. Cхідноукраїнський національний університет імені Володимира Даля [Електронний ресурс] / Офіційний сайт – Режим доступу до ресурсу: http://snu.edu.ua/?p=1054.

Греко-католицька церква в 18-19 ст. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.naiau.kiev.ua/books/mnp_religieznavstvo/lec6.html.

Офіційний сайт Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.dfp.gov.ua..

Фуко М. Герменевтика субъекта. Курс лекций, прочитанных в Колледж де Франс в 1982-1983 уч. году / Мишель Фуко. – С.-Петербург, 2011.

Jing J. Language features in the Catcher in the Rye [Електронний ресурс] / Jing Jing // Journal of Literature and Art Studies. – 2015. – Режим доступу до ресурсу: http://www.davidpublisher.org/Public/uploads/Contribute/55d19d8b01ca7.p.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.