Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Туризм як форма соціальної активності людини: соціально-філософський аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук / . – Запорізький держ. ун-т, 2002. – 21 с.

Будак С. С. Формування готовності студентів до іншомовної діяльності з дошкільниками / С. С. Будак. – Миколаїв: МДУ, 2003. – 165 с.

Шинкарук В. Д. Категорія модальності зі значенням впевненості-невпевненості / Василь Дмитрович Шинкарук. // РВВ КДПУ їм. В. Винниченка. – 2011. – №96. – С. 3–7.

Миронова С. Н. Использование возможностей сети Интернет при разрешении гражданско-правовых споров [Електронний ресурс] / С. Н. Миронова. – 2010. – Режим доступу до ресурсу: www.vs-ra.org/library/Миронова%20С.Н.%20Использование%20возможностей%20сети%20Интернет%20при%20разрешени.pdf.

Озеленені та рекреаційні зони [Електронний ресурс] // Офіційний веб-сайт Київської міської ради – Режим доступу до ресурсу: http://kmr.gov.ua/uk.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.