Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Е.В. Антимоник. Риски в области внешнеэкономической деятельности [Електронний ресурс] / Е.В. Антимоник. – 2014. – Режим доступу до ресурсу: http://rep.polessu.by/bitstream/112/1332/1/2.pdf.

Захарова О. В. УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТУВАННЯМ У ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ: МЕТОДОЛОГІЯ, ОЦІНКА, ПЛАНУВАННЯ [Електронний ресурс] / О. В. Захарова // Монографія. – 2010. – Режим доступу до ресурсу: http://ea.dgtu.donetsk.ua:8080/bitstream/123456789/1650/1/Zaharova%20monofrafiya.pdf.

Номінація [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://ua.wikipedia.org.

КИРЛИК Н. В. АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА [Електронний ресурс] / Н. В. КИРЛИК. – 2013. – Режим доступу до ресурсу: http://duan.edu.ua/uploads/vidavnitstvo14/akademichnij-ogljad-2-13/6300.pdf.

Україна та Європа: результати міжнародного порівняльного соціологічного дослідження [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://i-soc.com.ua/.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.