Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Syrie : le Croissant Rouge, ultime aide aux populations en zones de conflit [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://fr.euronews.com/2015/12/14/syrie-le-croissant-rouge-ultime-aide-aux-populations-en-zones-de-conflit/.

Поточна програма допомоги Греції може бути останньою – Домбровскіс [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://ua.euronews.com/2016/01/26/is-talk-of-a-grexit-a-thing-of-the-past-or-an-ever-present-danger/.

Баханов К. О. Інноваційні системи, технології та моделі навчання в школі. / К. О. Баханов. – Запоріжжя: Просвіта, 2000. – 160 с.

Підласний І. П. Практична педагогіка або три технології / І. П. Підласний. – Київ: Академвидав, 2004. – 616 с.

Потятиник Б. Медіа: ключі до розуміння / Потятиник Б.. – Львів: ПАІС, 2004. – 312 с. – (Серія: Медіакритика).

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.