Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Потятиник Б. Медіа: ключі до розуміння / Потятиник Б.. – Львів: ПАІС, 2004. – 312 с. – (Серія: Медіакритика).

Булавина Л. Н. Бухгалтерский учет и аудит материально-производственных запасов: [Учеб. Пособие] / Л. Н. Булавина. – Москва, 1999. – 144 с. – (Финансы и статистика).

Dniester River Reservoir Simulation Modelling Workshop [Електронний ресурс] // UNECE. – 2014. – Режим доступу до ресурсу: http://www.unece.org/.

Daoud F. Seven Web Frameworks in Seven Weeks Adventures in Better Web Apps / F. Daoud, J. Moffitt., 2014. – 302 с.

Свєтлана Алєксієвіч: “Я не думала, що російське суспільство настільки хворе” [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://ua.euronews.com/2015/12/08/interview-literature-nobel-winner-shocked-by-russian-critics/.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.