Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Возний М. І. Наслідки притоку іноземних інвестицій на економіку країни-реципієнта [Електронний ресурс] / М. І. Возний – Режим доступу до ресурсу: http://www.rusnauka.com/13_EISN_2013/Economics/2_137094.doc.htm.

Маслов А. А. Загадки, тайны и коды цивилизации Майа / Алексей Александрович Маслов. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2007. – 288 с.

Димитров Д. Антропологический взгляд на албанский экстремизм / Д. Димитров. // Албанский фактор кризиса на Балканах: Сборник обзоров и статей. – 2002. – С. 104–111.

SSI_програмування [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://uk.wikipedia.org/wiki/SSI_програмування.

Бомба А. Я. Нелінійні математичні моделі процесів геогідродинаміки / А. Я. Бомба, В. М. Булавацький, В. В. Скопецький. – Київ: НАН України, Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова, 2007. – 291 с. – (Наук. думка).

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.