Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Наука сна: Экскурсия в самую загадочную сферу жизни человека.

Богуш А. М. 14. Практикум в дошкільному закладі: Навч.посібник для студ.вищих пед. навч. закладів / А. М. Богуш, Н. В. Лисенко. – К.: Вища школа, 2003. – 206 с.

Курбонов К. М. Способ профилактики гнойно-септических осложнений у больных с острой кишечной непроходимостью / К. М. Курбонов, Д. С. Бабаджанов. // Материалы 3-го конгресса ассоциации хирургов им. Н.И.Пирогова. – 2001. – С. 44.

Алібейлі Е. В. Основи теоретичної діяльності телеведучого [Електронний ресурс] / Е. В. Алібейлі // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. – 2010. – Режим доступу до ресурсу: http://cyberleninka.ru/article/n/osnovy-tvorcheskoy-deyatelnosti-televeduschego#ixzz4225FXwmC.

5. Офіційний сайт Державної служби статистики [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://ukrstat.gov.ua/..

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.