Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

РІЧНИЙ ЗВІТ за 2014 рік Публiчне акцiонерне товариство фiрма "Галбуд" [Електронний ресурс] // Офіційний сайт ПАТ "Галбуд". – 2014. – Режим доступу до ресурсу: http://galbud.lviv.ua/upload/files/2014/01272203_2014.pdf.

Петровська І. Поняття про владу, керівництво та лідерство, їх вплив на діяльність підприємств / І. Петровська. // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – №4. – С. 18–23.

Саврук О. Ю. Стилі керівництва: сутність та характерні риси / О. Ю. Саврук. // Держава та регіони. – 2009. – №8. – С. 387–393.

Mohammad S. Generating High-Coverage Semantic Orientation Lexicons From Overtly Marked Words and a Thesaurus / S. Mohammad, C. Dunne, B. Dorr. // Proceedings of the 2009 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing. – 2009. – №2. – С. 599–608.

Мурзін В. Розкриваючи таємниці курганів / В. Мурзін, Р. Ролле, О. Супруненко. – Київ: "Археологія", 1999. – 102 с.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.