Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

SIEŃKO M. Electronic writ proceeding [Електронний ресурс] / SIEŃKO // Legal Activity. – 2014. – Режим доступу до ресурсу: http://legalactivity.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=964%3A141214-17&catid=111%3A3-1214&Itemid=137&lang=ru.

Демографічна статистика [Електронний ресурс]. – 2012. – Режим доступу до ресурсу: http://studall.org/all4-40740.html.

Державний аудит: навч.-метод. посіб. для сам ост. вивч. дисципліни / Л. В.Дікань, О. О. Вороніна, Ю. О. Голуб, Н. В. Синхогіна. – Харків: ХНЕУ, 2008. – 164 с.

Гречко С. М. ПРОЦЕС НАДХОДЖЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ У СИСТЕМІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: ЕКОНОМІКО-ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ / С. М. Гречко // ОБЛІК ТА АУДИТ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ / С. М. Гречко. – Житомир, 2012. – С. 117–120.

Бобрик В. І. Європейське наказне провадження як сонова для оптимізації цивілсітичного судочинства в Україні [Електронний ресурс] / В. І. Бобрик // Право і сусіпльство №3. – 2015. – Режим доступу до ресурсу: http://www.pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2015/3_2015/part_1/10.pdf.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.