Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

About Notepad++ [Електронний ресурс] // Notepad++ – Режим доступу до ресурсу: https://notepad-plus-plus.org/.

Пантелик А. Керівництво та лідерство :спільні та відмінні риси [Електронний ресурс] / А. Пантелик // Менеджмент як фактор розвитку підприємницької діяльності. – 2011. – Режим доступу до ресурсу: http://conf-cv.at.ua/forum/53-468-1.

Керівництво і управління [Електронний ресурс] // Основи менеджменту. – 2012. – Режим доступу до ресурсу: http://www.info-library.com.ua/books-text-5545.html.

Клацки Р. Память человека: структура и процессы / Р. Клацки. – Москва: Мир, 1978. – 220 с.

Клацки Р. Память человека: структура и процессы / Р. Клацки. – Москва: Мир.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.