Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Нова енергетична стратегія України до 2020 року: безпека, енергоефективність, конкуренція [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://kompek.rada.gov.ua/kompek/control/uk/publish/article;jsessionid=D09DAE349AF48AD7D9504A39702770E9?art_id=49959&cat_id=49958&mustWords=%D0%BC%D0%BB%D0%BD&searchPublishing=1.

Бондар В. І. Дидактика / В. І. Бондар. – Київ: Либідь, 2005. – 264 с.

Real-Time Rails: Implementing WebSockets in Rails 5 with Action Cable [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://blog.heroku.com/archives/2016/5/9/real_time_rails_implementing_websockets_in_rails_5_with_action_cable.

Feldman T. An introduction to digital media / Tony Feldman. – UK: Routeledge, 1997. – 192 с.

What is CRUD cycle (Create, Read, Update and Delete Cycle)? - Definition from WhatIs.com [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://searchdatamanagement.techtarget.com/definition/CRUD-cycle.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.