Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

E-Filing [Електронний ресурс] // The Federal Court's Coat of Arms – Режим доступу до ресурсу: http://cas-cdc-www02.cas-satj.gc.ca/portal/page/portal/fc_cf_en/E-Filing.

Бурьяк А. Аналитическая разведка / Александр Бурьяк..

Клавьен П. Атлас хирургии верхних отделов желудочно-кишечного тракта, печени, пожделудочной железы ижелчних путей / П. Клавьен, М. Сарр, Ф. Юман. – Москва: Издательство Панфилова, 2009. – 980 с.

. В.М. Запорожана. Перинатологiя: Пiдручник / За ред. В.М. Запорожана. - Одеса: Одес. держ. мед. ун-т, 2000. - 302 с. Перинатологiя / . В.М. Запорожана. Перинатологiя: Пiдручник / За ред. В.М. Запорожана. - Одеса: Одес. держ. мед. ун-т, 2000. - 302 с...

Покутська дівчина [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.pinterest.com/pin/376683956311218682/.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.