Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Віденська конвенція про право міжнародних договорів [Електронний ресурс] // Офіційни портал Верховної Ради України. – 1969. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995_118.

Дівчина з Покуття [Електронний ресурс] // Івано-Франківська обл Городенківський р-н. – Режим доступу до ресурсу: https://www.pinterest.com/pin/376683956313008267/.

Єпішин А. В. ПРОПЕДЕВТИКА
ВНУТРІШНІХ ХВОРОБ
З ДОГЛЯДОМ ЗА ТЕРАПЕВТИЧНИМИ
ХВОРИМИ / А. В. Єпішин. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2001. – 768 с.

Шишко О. В. БЮДЖЕТНИЙ ЩОДЕННИК НА 2016 р [Електронний ресурс] / Шишко О. В. – Режим доступу до ресурсу: http://rada.gov.ua/uploads/documents/36178.pdf.

Стрес та здорова адаптація [Електронний ресурс] // Винницкий государственный педагогический университет им. М. Коцюбинского. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: http://www.studfiles.ru/preview/4542881/.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.