Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Угода між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/643_359.

Угода між Україною і Російською Федерацією про параметри поділу Чорноморського флоту [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/643_075.

Купрієнко С. В. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАХИСТУ ІНТЕРЕСІВ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ФОТО-, КІНО-, ТЕЛЕ-, ТА ВІДЕОЗЙОМОК [Електронний ресурс] / Сергій Володимирович Купрієнко. – 2012. – Режим доступу до ресурсу: http://legalactivity.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=280%3A160512-12&catid=43%3A3-0512&Itemid=47&lang=ru.

Реан А. А. Психология подростка. Полное руководство / Артур Александрович Реан. – Санкт-Петербург: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2007. – 512 с.

Matalene C. Сontrastive rhetoric: An American writing teacher in China. / C. Matalene., 1985. – (8).

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.