Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Цитати про історію [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://pro-status.com.ua/citaty/356.php.

Local and regional democracy in Sweden [Електронний ресурс] // Council of Europe Congress of Local and Regional Authorities. – 2005. – Режим доступу до ресурсу: https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&id=889905&direct=true.

Вчення про державу, право й закон Фоми Аквінського [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://textbooks.net.ua/content/view/3450/17/.

Ягер Дж. Діловий етикет: як вижити і досягти успіху в світі бізнесу Пер. з англ. / Ягер Дж.. – М.: Джон Уайлі енд Санз, 1994. – 236 с.

Хаустов А. В. Дослідження комунікативних навичок у дітей з синдромом раннього дитячого аутизму / А. В. Хаустов. // Дефектологія. – 2004. – №4. – С. 69–74.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.