Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Национальное агентство инвестиций и приватизации Республики Беларусь [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.investinbelarus.by/ru/.

Петляева А. Б. Обязательные реквизиты и образец инвентаризационной описи / Петляева А. Б., 2016.

Мовчан О. Сучасні проблеми у сфері зайнятості населення Донецької та Луганської областей та шляхи їх подолання [Електронний ресурс] / О. Мовчан // Україна: аспекти праці. – 2015. – Режим доступу до ресурсу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uap_2015_2_6.

Изард К. Психология эмоций [Електронний ресурс] / Кэррол Изард. – 1999. – Режим доступу до ресурсу: Изард К. Психология эмоций / Кэррол Изард - СПб.: Питер, 1999 - 464 с..

Иншакова О. Б. Письмо и чтение:трудности обучения и коррекция / О. Б. Иншакова. – М: НПО"МОДЭК", 2001. – 240 с.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.