Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

У 2015 році Україна забезпечила 63% потреб в імпортованому газі поставками з Європи [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://naftogaz-europe.com/article/ua/gasimport2015ukr.

А. М. Прохоров. Бактериофаги / А. М. Прохоров. // Советская энциклопедия / А. М. Прохоров.. – Москва. – (3). – (2). – С. 969–987.

Settebello Ltd v. Banco Totta et Acores [Електронний ресурс] // Lloyd's Law Reports. – 1985. – Режим доступу до ресурсу: https://www.i-law.com/ilaw/doc/view.htm?id=148888.

Чопик В. С. Редкие и исчезающие растения Украины / В. С. Чопик. – Чернівці: Ластівка, 2001. – 97 с. – (2).

Ginkho biloba special extract EGb 761 in generalized anxiety disorder and adjustment disorder with anxious mood: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial / H.Woelk, K. H. Arnoldt, M. Kieser, R. Hoerr. // J Psychiatr Res.. – 2007. – №41. – С. 472–480.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.