Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Кузин А. В. Базы данных / А. В. Кузин, С. В. Левонисова., 2008. – 316 с.

Шубин И. Н. Технологические машины и оборудование. Сыпучие материалы и их свойства / И. Н. Шубин, М. М. Свиридов, В. П. Таров. – Тамбов: -во Тамбовского государственного технического университета, 2006. – 76 с.

Кремінь В. Г. Енциклопедія освіти / В. Г. Кремінь. – К: Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с. – (Акад пед наук України).

З А К О Н У К Р А Ї Н И [Електронний ресурс]. – 2009. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/574-17.

Сахаров И. П. Сказания русского народа / Иван Петрович Сахаров. – Красноярск: СПб, 1841. – (3).

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.