Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Walter C. Ladwig III. A Neo-Nixon Doctrine for the Indian Ocean: Helping States Help Themselves / Walter C. Ladwig III. // Routledge. – 2013. – С. 385–399.

Ковалёва Е.Н. Создание биопрепарата на основе выделенных и изученных бактериофагов Enterococcus faecalis : дис. канд. біол. наук / Ковалёва Е.Н.. – Саратов, 2009. – 151 с.

Войтович В. М. Українська міфологія / Валерій Миколайович Войтович. – Київ: Либідь, 2002. – 664 с.

Інститут енциклопедичних досліджень НАН України. Гордон Владимир Михайлович / Інститут енциклопедичних досліджень НАН України // Енциклопедія сучасної України / Інститут енциклопедичних досліджень НАН України. – Київ: Освіта, 2012. – С. 124.

Сучасні підходи до розуміння адміністративної юстиції [Електронний ресурс] // Юридичний вісник. – 2009. – Режим доступу до ресурсу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Npnau_2009_1_12.pdf.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.