Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Патлашенко О. А. Матеріалознавство швейного виробництва. Навчальний посібник / О. А. Патлашенко. – Київ: Арістей, 2006. – 288 с. – (2).

Tsung-Yung Jonathan Chang. Voltage Screens for Early-Life Failures in CMOS Integrated Circuits / Tsung-Yung Jonathan Chang., 1998.

Зиммель Г. Избранное. Том1 . Философия культуры. / Г. Зиммель // социология религии. Социально-психологический этюд. / Г. Зиммель. – Москва, 1996. – (Юрист). – С. 671.

Рябець К. А. Екологічне право України: Навчальний посібник / К. А. Рябець. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 438 с.

European Social Statistics: Income, Poverty and Social Exclusion. 2nd Report. [Електронний ресурс] // Luxemburg: Office for Official Publications of the European Communities. – 2012. – Режим доступу до ресурсу: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-BP-02-008/EN/KSBP-02-008-EN.PDF..

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.