Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Петришин О. В. Теорія держави і права / О. В. Петришин. – Харків: Право, 2014. – 366 с.

Міжнародний менеджмент [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://pidruchniki.com/1584072024211/menedzhment/mizhnarodniy_menedzhment.

The free dictionary by Farlex [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.thefreedictionary.com/.

Почепцов Г. Модель пропаганди Хомського - Германа [Електронний ресурс] / Г. Почепцов – Режим доступу до ресурсу: http://osvita.mediasapiens.ua/ethics/manipulation/model_propagandy_khomskogokhermana/.

Орлова Т. Жінка в історії України:Історіографія XX- початку XXI ст : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. іст. наук : спец. 07.00.06 "історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни" / Орлова Т. – Київ, 2010. – 33 с.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.